Gliwicki Ośrodek Metodyczny - Moodle
POKL

Kursy "Technologie informacyjne" to kursy ćwiczeniowe realizowane w ramach kursu „Technologie informacyjne – tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem platformy Moodle” będącego jedną z form wsparcia organizowanych podczas realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej”.
UNIA

Dostępne kursy